Αμφισβήτηση του Μύθου για τις φυλετικές/ εθνοτικές/ θρησκευτικές ομάδες