Partneriai

DEFOIN turi ilgametę patirtį, dirbant su mokymo planais, poreikio analizėmis, vadyba, bedarbių profesiniu mokymu bei dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu. 

Karjeros plėtros ir integracijos organizacija (DEFOIN) įkurta 2009 metais, siekiant skatinti mokymą darbo vietoje bei dirbančiųjų ir bedarbių kvalifikacijos kėlimą ekonominės krizės  metu, kai darbuotojų žinios buvo lemiamu faktoriumi. 

Komandą sudaro aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie analizuoja, kuria ir vysto sėkmę užtikrinančius projektus.

Pagrindiniai instituto tikslai: taikyti mokslines, metodologines ir praktines veiklas suaugusiųjų mokyme bei paskatinti IKT grįstą mokymą ir mokymąsi, siekiant išlaikyti sklandaus švietimo, socialinio ir ekonominio augumo balansą; siekti visiems piliečiams demokratinio, plačiai prieinamo ir savarankiško tobulėjimo sąlygų, diegiant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, vystant nuotolinio mokymosi iniciatyvas ir kuriant mokymuisi, vadovavimui ir konsultavimui skirtas informacines sistemas, remti IT ir procesų valdymo projektus, bendradarbiaujant su organizacijomis ir ind

CARDET komanda sėkmingai dalyvavo daugiau nei 150 projektų, vykusių daugiau nei 45 šalyse bei finansuotų Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų vystymo programos, Microsoft, sandraugos mokymosi, tarptautinių agentūrų ir valdžios institucijų. Viena iš pagrindinių mūsų stiprybių – gebėjimas nuosekliai planuoti, įgyvendinti, vykdyti ir vertinti įvairaus konteksto projektus. Valdymo komandą remia valdyba, sudaryta iš tarptautiniu mastu pripažintų asmenų, dirbančių švietimo, verslo, mokslo ir vertinimo srityse. 

Organizacija įkurta 2002 metais. H2 organizacija didžiausią dėmesį skiria švietimo konsultavimui, o komandą sudaro geriausi savo srities specialistai: mokytojai, nacionaliniai IKT konsultantai, mokytojų švietėjai, politikai ir konsultantai. Taip pat, H2 įkūrė nuolat augantį tinklą, vienijantį profesionalus, norinčius prisijungti prie organizacijos projektų. Tinklo komandą apima: akademikus, dalyko turinio ekspertus, turinio rengėjus, vertintojus, projektų vadybininkus ir tinklalapių dizainerius. H2 turi ilgametę patirtį dirbant su suaugusiųjų švietėjais.

Kauno rajono švietimo centras – neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, siekianti teikti kvalifikuotas švietimo, profesinio tobulėjimo paslaugas suaugusiųjų švietėjams, mokytojams, mokyklų vadovams, suaugusiesiems ir t.t. Švietimo centras buvo įkurtas 1994 metais. Nuo pat pradžios jis aktyviai įsitraukė į vietos, regiono ir nacionalines, taip pat tarptautines iniciatyvas, skirtas mokymosi visa gyvenimą veikloms užtikrinti. Centras turi 15 metų patirtį vykdant ir koordinuojant tarptautinius projektus.

Socialinių inovacijų fondas (SIF) turi daugiau nei 20-ties metų patirtį vykdant ES projektus. SIF koordinavo daugiau nei 18 Europos Sąjungos remiamų projektų, o daugiau nei 40 projektų buvo skirti socialinei atskirčiai ir įsidarbinimui, skatinant socialinį verslumą, suaugusiųjų švietimo politines strategijas ir praktikas, IKT ir e-mokymąsi.