Socialinių ir pilietinių gebėjimų skatinimo politika

Socialinės ir pilietinės kompetencijos skatinimo politika - nuo Paryžiaus deklaracijos iki pasaulinio pilietiškumo ugdymo.
Dokumentą galima rasti čia: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/social-civic-compet....