Formacion para el Desarrollo y la Inserción (DEFOIN)

DEFOIN turi ilgametę patirtį, dirbant su mokymo planais, poreikio analizėmis, vadyba, bedarbių profesiniu mokymu bei dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu. 

Karjeros plėtros ir integracijos organizacija (DEFOIN) įkurta 2009 metais, siekiant skatinti mokymą darbo vietoje bei dirbančiųjų ir bedarbių kvalifikacijos kėlimą ekonominės krizės  metu, kai darbuotojų žinios buvo lemiamu faktoriumi. 

Komandą sudaro aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie analizuoja, kuria ir vysto sėkmę užtikrinančius projektus.

DEFOIN vykdo mokymų planus, siekiant užtikrinti studentų įgūdžius, jų vystymą ir integraciją į darbo rinką  bei pagilinti jų žinias bei atliepti darbdavių poreikius.

DEFOIN kartu su partneriais taip pat teikia profesinės kvalifikacijos paslaugas administravimo ir valdymo, prekybos ir marketingo, kompiuterių ir komunikacijos, svetingumo ir turizmo, sveikatos, sociokultūrinių paslaugų ir asmeninio įvaizdžio srityse. 

DEFOIN turi akredituotus centrus Andalūzijoje, Kastilijoje ir Madride. Taip pat teikia paslaugas Mursijoje. 

DEFOIN palaiko ryšius daugiau nei su 180 bendradarbiaujančių organizacijų, taip išplėsdami paslaugų tinklą visoje šalyje.