Socialinės ir pilietinės kompetencijos vystymas

Socialinė ir pilietinė kompetencija padeda individui labiau pasitikėti savimi, būti labiau motyvuotu, autonomišku ir atsakingu už savo gyvenimą bei kurti socialinį kapitalą, remiantis demokratijos, socialiniu bei ekonominiu vystymosi principu. 

 

Tikslas: vystyti suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, socialinę ir pilietinę kompetenciją.

 

Uždaviniai: 

  • Pristatyti svarbiausius socialinės ir pilietinės kompetencijos įgūdžius ir komponentus;
  • Supažindinti su socialinių ir pilietinių kompetencijų taikymu, dirbant su migrantais ir pabėgėliais; 
  • Pateikti nuorodas į mokymosi medžiagą socialinei ir pilietinei kompetencijoms vystyti.

 

Šį modulį sudaro dvi kompetencijos dalys, apimančios 15 socialinių ir pilietinių įgūdžių:

 

Kompetencijos sritis: tarpasmeniniai, tarpkultūriniai ir socialiniai santykiai

 

Kompetencijos sritis: pilietiškumas