Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas

 Skaitmeninė kompetencija apima užtikrintą ir kritišką informacinės visuomenės technologijų panaudojimą darbo, laisvalaikio, mokymosi ir bendravimo reikmėms. Kompetencija apima pagrindinius IKT gebėjimus: kompiuterių naudojimą informacijos paieškai, gavybai, saugojimui, pristatymui ir sklaidai; bendravimui ir vitualiam bendradarbiavimui.  

 

Tikslas: vystyti suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmenines kompetencijas. 

 

Uždaviniai: 

  • Pristatyti pagrindinius skaitmeninės kompetencijos komponentus;
  • Skatinti skaitmeninių įgūdžių pritaikymą, dirbant su migrantais ir pabėgėliais; 
  • Pateikti švietėjams medžiagos papildomam skaitmeninės kompetencijos lavinimui. 

 

Šį modulį sudaro 5 kompetencijos dalys, apimančios 13 skaitmeninių įgūdžių: 

 

Kompetencijos sritis: informacija

 

Kompetencijos sritis: bendravimas ir bendradarbiavimas

 

Kompetencijos sritis: turinio kūrimas

 

Kompetencijos sritis: saugumas

 

Kompetencijos sritis: problemų sprendimas