Skatinti lyčių lygybę ir įvairovę, siekiant ginti migrantų ir pabėgėlių teises

Skatinti lyčių lygybę ir įvairovę, siekiant ginti migrantų ir pabėgėlių teises apima informavimą apie problemas, susijusias su lyčių lygybe ir kultūriniais skirtumais. 

 

Pristatomi 5 submoduliai, iš viso 27 ak. val. susipažinti su šiais gebėjimais: diskriminacijos atpažinimu, rasizmo ir seksizmo mitais, lyčių lygybe.

 

Tikslas: pristayti besimokantiesiems lyčių lygybės ir žmogaus teisių idėjas.

 

Uždaviniai: 

  • Apibrėžti žmogaus teisių reikšmę.
  • Apžvelgti lyčių lygybės užtikrinimo būdus.
  • Pristatyti institucijas ir judėjimus, atsakingus už lyčių lygybės užtikrinimą.

 

Numatoma trukmė: 27 val.

 


Kaip atpažinti diskriminaciją dėl lyties darbo rinkoje

Mitų apie rasines, etnines ir religines grupes griovimas

Diskriminacijos supratimas dėl rasės / tautybės / religijos

Lyčių lygybės ir moterų teisių supratimo didinimas

 

<< Grįžti į e.repozitoriją