Socialinės inovacijos ir etikos aspektai

Tema: Socialinės inovacijos ir etikos aspektai 

 

Pavadinimas: Socialinės inovacijos ir etikos aspektai

 

Sudarė: CARDET

 

Sudaryta pagal:  Curtis, T., 2014. Chapter 8 - The Challenges and Risks of Innovation in Social Entereprenurship. In: Gunn, R. and Durkin, C., Social Entrepreneurship - A Skills Approach. Bristol, UK: Policy Press, pp. 83-98.

 

Hartley, J., 2005. Innovation in governance and public services: Past and present. Public money and management, 25(1), pp.27-34.

 

Leadbeater, C., 2007. Social enterprise and social innovation: Strategies for the next ten years. A social enterprise think piece for the Cabinet Office of the Third Sector.

 

Martins, E. C. & Terblanche, F., 2003. Building organisational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 2003, (6) 1 p. 64.

 

Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R. and Sanders, B., 2007. Social Innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated, The Young Foundation. Skoll Centre for Social Entrepreneurship, University Of Oxford.

 

Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O. and Shulman, J.M., 2009. A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of business venturing, 24(5), pp.519-532.

 

Tikslai: 

 • Suprasti skirtingus inovacijų tipus.
 • Suprasti kas yra socialinė inovacija.
 • Suprasti socialinės verslininkystės etiką.

 

Reikalaujamas kalbos lygis: B2.

 

Apibūdinimas: 1. Inovacijos ir socialinė verslininkystė

„Visos naujovės apima naujų idėjų pritaikymą arba senų idėjų pakartotinį pritaikymą naujais būdais – tiksliau patenkinti mūsų poreikius. Inovacijos visada yra suvestinė, bendra veikla, kurioje dalijamasi idėjomis, jos išbandomos, kuriamos ir taikomos. Socialinės inovacijos pritaiko šį mąstymą socialiniams klausimams: švietimui ir sveikatai, nelygybei ir įtraukimui į tam tikras veiklas.” (Leadbeater, 2007).

 

Socialinės įmonės laikomos socialinės ir ekonominės plėtros šaltiniais, taip pat pagrindiniais socialinių inovacijų kūrėjais (Mulgan ir kt., 2007). Socialinė inovacija skiriasi nuo verslo naujovių, nes ji yra skirta patenkinti socialinius poreikius, o ne pelno didinimui. Šiame etape svarbu paminėti, kad socialinėse organizacijose sukurtos socialinės inovacijos dažnai yra priimamos pelno siekiančiose įmonėse (Mulgan ir kt., 2007). Tokie pavyzdžiai yra nuotolinio mokymosi technologijos, įvairūs naujoviški metodai, padedantys įsidarbinti asmenims su negalia.

 

Kadangi daug socialinių įmonių yra susijusios su viešųjų paslaugų teikimu, svarbu turėti omenyje  viešųjų paslaugų inovacijų tipologiją (Hartley, 2005):

 • Produkto Inovacija (naujas produktas).
 • Paslaugos Inovacija (nauji paslaugų tiekimo būdai).
 • Proceso Inovacija (naujas organizacinio proceso pritaikymo būdas).
 • Pozicijos Inovacija (naujas kontekstas ir vartotojai).
 • Strateginė Inovacija (nauji organizacijos tikslai).
 • Valdymo Inovacija (nauji įsitraukimo būdai).
 • Valdymo Inovacija (nauji įsitraukimo būdai).

 

Nors inovacijos yra asmeniniai įgūdžiai (Curtis, 2014), jos dažnai naudojamos organizaciniu požiūriu. Dėl šios priežasties socialiniams verslininkams svarbu valdyti savo įmonę taip, kad būtų sudarytos sąlygos socialinėms naujovėms. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamos „Inovatyvios Organizacijos“ charakteristikos (Martins ir Terblanche, 2003).

 

Strategija Struktūra Papildomi mechanizmai Elgesys skatinantis inovacijas Komunikacija

Bendra vizija ir misija

Ateities dėmesio centras

Vartotojai ir marketingo orientacija

Tikslai atspindintys misiją

Kokybės pabrėžimas

Kryptingumas

Ne hierarchinė

Laisvė/Lankstumas

(darbo pasiskirstymas)

Įgalinimas-ne kontroliavimas

Sprendimų priėmimo greitis

Kooperacinės / tarpdisciplininės komandos

Pasitikėjimas, pagarba ir supratimas

Apdovanojimai ir pripažinimas:

 • Idėjos generacija
 • Eksperimentavimas ir rizikos prisiėmimas
 • Individai ir komandos

 

Išteklių prieinamumas:

 • Laikas
 • Technologijos
 • Įvairovė tarp darbuotojų

 

Klaidų toleravimas

Teisingai vertinamos idėjos

Tęstinis mokymasis

Rizikos ir eksperimentavimo paskatinimas

Varžymosi skatinimas

Pasikeitimų rėmimas

Konfliktų ir klausimų toleravimas

Atvira ir skaidri

Atvirų durų politika

Pasitikėjimas

 

Inovacijos yra vienas iš pagrindinių bruožų, išskiriančių socialines įmones nuo labdaros organizacijų (Curtis, 2014). Tačiau inovacijos nėra etiniu požiūriu neutralios ir kartais gali priimti blogus sprendimus arba padaryti realią žalą žmonėms ir bendruomenėms.

 

2. Socialinės Verslininkystės Etika

 

„Nepaisant to, kad plačiai pripažįstama socialinio verslumo svarba, išlieka susirūpinimas dėl šios praktikos etikos. Kai kurie mano, kad socialinis verslumas yra kenksminga sąjunga tarp priešingų vertybių. Didesnis dėmesys veiksmingiems ir pelningiems rinkos modeliams smarkiai sutampa su daugybe viešojo sektoriaus ir NVO, siekiančių gerbti visuomenės gerovę, idėjų. Nors socialinius verslininkus skatina etiška pareiga ir noras pagerinti savo bendruomenę ir visuomenę, egoizmas gali paskatinti juos vadovautis neetiška praktika. Egoizmas ypač aktualus, nes socialinių verslininkų tapatybė ir aistros dažniausiai verčia juos kurti ir vadovauti socialinėms įmonėms ... Šis egoistinis pokytis ... gali paskatinti kai kuriuos socialinius verslininkus tikėti, kad bet kokie veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant jų ambicijų, yra etiškai pagrįsti” (Zahra ir kt., 2009).

 

Etiniai iššūkiai, su kuriais susiduria socialiniai verslininkai, gali būti susiję su jų motyvais, reikalingais ištekliais, jų ambicijomis, taip pat su valdymo ir kontrolės mechanizmais, naudojamais jų elgesio reguliavimui. Socialinio verslininko neetiški veiksmai tikriausiai atves socialinę įmonę į misijos driftą ir uždarymą. Dėl šios priežasties ypač svarbu, kad socialiniai verslininkai elgtųsi etiškai su savo suinteresuotomis šalimis ir bendruomene, kurioje jie veikia.

 

Mokymosi rezultatai: Atlikę šią užduotį, dalyviai gebės:

 • Suprasti kas yra socialinė inovacija ir kaip ją pasiekti.
 • Suprasti su kokiais etiniais sunkumais susiduria socialiniai verslininkai.

 

Numatomas trukmė: About 15-20 minutes.

 

Užduotis: Perskaitykite žemiau esančius teiginius ir pažymėkite tai Tiesa ar Melas

 

 

Eiti į užduotį >>

 

<< Grįžti į "Skatinti socialinį verslumą"

 

<< Grįžti į e.saugyklą