Suinteresuotų šalių ir marketingo svarba socialinėje verslininkystėje

Tema: Suinteresuotų šalių ir marketingo svarba socialinėje verslininkystėje

 

Pavadinimas: Suinteresuotų šalių ir marketingo svarba socialinėje verslininkystėje

 

Sudarė: CARDET

 

Sudaryta pagal: Denny, S. (2013) 'They planted trees instead' - Why social enterprises need to be better at marketing

 

Durkin, C., Gunn, R., 2014. Chapter 5 - Stakeholder participation and involvement in social enterprises. In: Gunn, R., Durkin, C., Social Entrepreneurship - A Skills Approach. Bristol, UK: Policy Press, pp. 31-44.

 

Freeman, R.E., 2001. A stakeholder theory of the modern corporation. Perspectives in Business Ethics Sie, 3, p.144.

 

MarketingMix., 2018. The Marketing Mix 4Ps and 7 Ps explained.

 

Shaw, E. (2004). Marketing in the social enterprise context: is it entrepreneurial?. Qualitative Market Research: An International Journal, 7(3), pp. 194-205.

 

Tikslas: 

  • Suprasti suinteresuotų šalių svarbą.
  • Suprasti marketingo svarbą.

 

 

Reikalaujamas kalbos lygis:  B2.

 

Apibūdinimas: 1. Suinteresuotų šalių identifikacija

 

Suinteresuotosios šalys yra grupės, kurios turi įtakos organizacijos veiklai arba jos reikalauja” (Freeman, 2001 p.102). Konkrečiau, jos yra tiesiogiai ar netiesiogiai paveikiamos socialinės įmonės veiklos. Suinteresuotųjų šalių identifikavimas yra labai svarbus veiksnys planuojant kasdieninius veiksmus ir formuojant rinkodaros sistemą (Durkin ir Gunn, 2014). Dabar yra labai daug suinteresuotųjų šalių analizių modelių, kurie socialinei įmonei padeda identifikuoti suinteresuotuosius asmenis ir nustatyti jų svarbą. Kartais sunku valdyti kelias suinteresuotąsias šalis, nes jos gali turėti tarpusavyje konkuruojančių reikalavimų. Tiksliau sakant, kol pelno siekiančiai įmonei yra viena vertybė – „pelno maksimizavimas“ socialinė įmonėje remiasi triguba dugno linija (socialinė, ekonominė, aplinkosaugos). Kelios „dugno linijos” pritraukia daugiau suinteresuotųjų šalių ir padaro jų valdymą labai sudėtingu.

Potencialios socialinių įmonių suinteresuotosios šalys

 

2. Marketingo svarba socialinėms įmonėms

 

„Socialinės įmonės turi sudėtingesnę marketingo sistemą, nei kompanijos iš privataus sektoriaus. Jos ne tik turi reklamuoti savo produktus ar paslaugas, bet ir jų socialines vertybes, bei poveikį. Joks didelis, privatus verslas niekada nepirks socialinės vertės ar įtakos iš socialinės įmonės, kuri neturi profesionalaus marketingo. Jeigu norite turėti didesnį poveikį, padėti korporacijoms išspręsti socialinės atsakomybės problemas – susirūpinkite savo socialiniu marketingu. Jeigu to nedarysite, jie pradės sodinti medžius!" (Denny, 2013). Tradiciškai, marketingas susideda iš keturių elementų – produkto, vietos, kainos ir reklamos. Tačiau šis modelis daugiau skirtas verslui, kuris turi produktą, kurį reikia parduoti. Taigi, 1980 metais trys papildomi elementai buvo pridėti toms įmonėms, kurios siūlo paslaugas (tokie kaip mokymai ar sveikatos apsauga). Šie papildomi elementai yra: procesas, fizinė aplinka ir žmonės. Kai socialinė įmonė kuria savo marketingo strategiją, į ją turi būti įtraukti visi 7 elementai tokiu būdu, kad paliestų ir socialinę ir verslininkystės puses (MarketingMix, 2018).

 

 

The Marketing Mix

 

3. 3. Marketingo strategijų palyginimas

 

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamos skirtingos rinkodaros strategijos tarp skirtingų verslumo temų tarp pelno siekiančių ir socialinių įmonių (Shaw, 2004). Kaip matome lentelėje, įmonės dalinasi dauguma marketingo strategijų, dėl savo verslumo. Tačiau, yra akivaizdu, jog socialinės įmonės bando suderinti pelną ir socialinius tikslus.

 

Verslumo marketingo tema Pelno siekiančios įmonės Socialinės įmonės
Galimybių atpažinimas Susikuria, kai neatrasti vartotojų poreikiai yra identifikuojami ir jie neša pelną. Gali  neapsiriboti tik vietos ir nišų rinkomis. Susikuria kai iškyla dar neatrastos socialinės problemos, tokios kaip benamystė ar vaiko priežiūros trūkumas, net jeigu šios veiklos yra nepelningos. Dažnai apsiriboja vietos poreikių tenkinimu.
Verslumo pastangos Nepaisant išteklių stygiaus, teikti ir skatinti bendrą viziją, ryžtą ir vadovavimą, kad įmonė galėtų patenkinti dar nepatenkintus vartotojų poreikius ir paklausą rinkoje. Pateikti ir skatinti bendrą viziją, ryžtą ir lyderystę socialinei iniciatyvai įgyvendinti, siekiant patenkinti socialinius poreikius, nepaisant išteklių trūkumo ir atskirties masto.
Verslumo organizavimo kultūra Sukurti iniciatyvas, kurios yra „atviros“ pasiūlymams ir „kūrybiškos“, bei atitinkančios organizacinius ir pelno tikslus. Sukurti iniciatyvas, kurios yra „atviros“ pasiūlymams ir „kūrybiškos“, bei adresuotos į dar neatrastus socialinius poreikius, neatsižvelgiant į pelningumą.
Tinklai Naudoja vietinius tinklus, kad nustatytų nepatenkintus vartotojų ir rinkos poreikius, bei pasinaudoja kontaktais, kad užsitikrintų tiesioginę ir netiesioginę prieigą prie išteklių, reikalingų norint pelningai patenkinti šiuos poreikius. Naudoja vietinius tinklus, neatrastų Socialinių poreikių identifikavimui, bei naudojasi kontaktais tam, kad pateiktų tiesioginę ir netiesioginę prieigą prie išteklių, kurie yra reikalingi šiems poreikiams patenkinti.

 

 

Mokymosi rezultatai: Po šios veiklos, dalyviai:

  • Supras suinteresuotųjų šalių svarbą;
  • Supras į ką atsižvelgti kuriant marketingo strategiją.

 

Numatoma trukmė: apie 15-20 minučių..

 

Užduotis: Perskaitykite teiginius ir pažymėkite: Tiesa ar Melas.

 

 

Eiti į užduotį >>

 

<< Grįžti į "Skatinti socialinį verslumą"

 

<< Grįžti į el. saugyklą