Diskriminacijos supratimas dėl rasės / tautybės / religijos

Tema: Skatinti lyčių lygybę ir įvairovę, siekiant apsaugoti migrantų ir pabėgėlių žmogaus teises

 

Pavadinimas: Diskriminacijos supratimas dėl rasės / tautybės / religijos

 

Adaptuota: Socialinių inovacijų fondas, Lietuva

 

Paremta:  www.gedplan.eu

 

Tikslas: Patikrinti sąvokų, apibrėžimų ir diskriminacijos atvejų supratimą.

 

Reikalaujamas kalbos lygis: B2.

 

Aprašymas: Svarbu suprasti vienodo požiūrio į visus žmones idėją, nepriklausomai nuo jų etninės kilmės / religijos ir įsitikinimų. Todėl šioje užduotyje pateikiamos pagrindinės socialinės sąvokos, išdėstytos prietarų ir stereotipų dėl rasės, etninės kilmės ir religijos pagrindu.

 

Mokymosi rezultatai: Atlikę šią užduotį, gebėsite:

  • Pagilinsite savo žinias apie pagrindines rasinių / etninių / religinių grupių sąvokas, apibrėžimus ir diskriminacijos atvejus.

 

Numatoma trukmė: 20 minučių.

 

Užduotis: Perskaitykite tekstą kairėje pusėje ir sujunkite jį su teisingu apibrėžimu, esančiu dešinėje.

 

 

Atlikite užduotį >>

 

<< Grįžti į Skatinti lyčių lygybę ir įvairovę, siekiant apsaugoti migrantų ir pabėgėlių žmogaus teises

 

<< Grįžti į el. saugyklą