Atvirų švietimo išteklių saugykla

Pagrindinis tikslas - sukurti inovatyvią, europietišką atvirų švietimo išteklių saugyklą, kurioje talpinami atviri ir nemokami švietimo ištekliai, padedantys geriau organizuoti migrantų ir pabėgėlių mokymo procesą.

 

Skatinti asmeninį tobulėjimą

Skatinti socialinį verslumą

Stiprinti migrantų integraciją į darbo rinką

Skatinti lyčių lygybę ir įvairovę, siekiant ginti migrantų ir pabėgėlių teises