Mokymosi programa švietėjams

Pagrindinis tikslas - tobulinti suaugusiųjų švietėjų skaitmenines, socialines ir pilietines kompetencijas, idant pagerintų teikiamų paslaugų kokybė, dirbant su migrantais ir pabėgėliais.

Mokymosi programą sudaro 2 moduliai: "skaitmeninių kompetencijų tobulinimas" ir "socialinių ir pilietinių kompetencijų tobulinimas".

Savarankiška modulių medžiagos analizė truks maždaug 25-35 valandas.

Detali mokymosi programos atlikimo instrukcija pateikta el. gide švietėjams.

 

 

Įvadinis leidinys (En)

 

El. gidas švietėjams  (En)

 

Skaitmeninių kompetencijų testas 

 

Socialinių ir civilinių kompetencijų testas 

 

 

Skaitmeninė kompetencija

Socialinė ir pilietinė kompetencija