Baltijos edukacinių technologijų institutas - BETI – koordinatorius

Pagrindiniai instituto tikslai: taikyti mokslines, metodologines ir praktines veiklas suaugusiųjų mokyme bei paskatinti IKT grįstą mokymą ir mokymąsi, siekiant išlaikyti sklandaus švietimo, socialinio ir ekonominio augumo balansą; siekti visiems piliečiams demokratinio, plačiai prieinamo ir savarankiško tobulėjimo sąlygų, diegiant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, vystant nuotolinio mokymosi iniciatyvas ir kuriant mokymuisi, vadovavimui ir konsultavimui skirtas informacines sistemas, remti IT ir procesų valdymo projektus, bendradarbiaujant su organizacijomis ir individais bei užtikrinant atliktų veiklų ir paslaugų efektyvumą ir kokybę.