Kauno rajono švietimo centras - KRŠC

Kauno rajono švietimo centras – neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, siekianti teikti kvalifikuotas švietimo, profesinio tobulėjimo paslaugas suaugusiųjų švietėjams, mokytojams, mokyklų vadovams, suaugusiesiems ir t.t. Švietimo centras buvo įkurtas 1994 metais. Nuo pat pradžios jis aktyviai įsitraukė į vietos, regiono ir nacionalines, taip pat tarptautines iniciatyvas, skirtas mokymosi visa gyvenimą veikloms užtikrinti. Centras turi 15 metų patirtį vykdant ir koordinuojant tarptautinius projektus. Centras taip pat yra akredituotas Švietimo ir Mokslo ministerijos. Pagrindinės centro veiklos yra: rengti ir vykdyti suaugusiųjų mokymo/-si programas ir projektus; organizuoti kvalifikavimo ir sertifikavimo renginius, seminarus, kursus, konferencijas, parodas; analizuoti mokytojų ir suaugusiųjų švietėjų švietimo poreikius; dalintis pažangia profesionalia mokymo ir darbo patirtimi; teikti metodinę ir technologinę pagalbą; koordinuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą Kauno rajone (trečiojo amžiaus universitetai, vietinės bendruomenės, bedarbiai ir bemoksliai darbuotojai, anksti mokyklą metę asmenys ir t.t.). Centras organizuoja trumpos ir ilgos trukmės mokymo programas, rengia modulius ir kitą suaugusiųjų švietimui skirtą mokomąją medžiagą. Kasmet 10 000 besimokančiųjų siekia akreditacijos. Po seminarų išduodami akreditaciją patvirtinantys pažymėjimai.