Socialinių inovacijų fondas – SIF

Socialinių inovacijų fondas (SIF) turi daugiau nei 20-ties metų patirtį vykdant ES projektus. SIF koordinavo daugiau nei 18 Europos Sąjungos remiamų projektų, o daugiau nei 40 projektų buvo skirti socialinei atskirčiai ir įsidarbinimui, skatinant socialinį verslumą, suaugusiųjų švietimo politines strategijas ir praktikas, IKT ir e-mokymąsi. Visais šiais projektais buvo siekiama pagerinti socialiai pažeidžiamai grupei priklausančių besimokančiųjų integraciją į darbo rinką ir visuomenę, skatinant iniciatyvumo ir verslumo, socialinės ir pilietinės, mokymosi mokytis ir skaitmeninės kompetencijų tobulinimą. SIF taip pat sukūrė tinkle, apimantį apie 200 tarptautinių ir apie 200 nacionalinių partnerių (NVO, universitetai, profesinės švietimo organizacijos, viešosios ir privačios įmonės) visoje Europoje. Taip pat SIF bendradarbiaujant su Lietuvos moterų lobistine organizacija bei kitomis institucijomis buvo surengtos 12 Europos ir 6 nacionalinės konferencijos bei Lietuvos Seimui pateiktos 9 rezoliucijos.