Įvadas

Apie projektą

Įvadas           FaceBook            Partneriai

Projektas "Skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų, skirtų suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su migrantais ir pabėgėliais, tobulinimas" – DiSoCi - finansuojamas Erasmus+ projektų tiksliniu kvietimu – bendradarbiavimas inovacijų kūrimui, gerosios praktikos pasikeitimas ir strateginė partnerystė.

 

DiSoCi projektas skatins suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais, pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis Europoje, kompetencijų tobulėjimą. Suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su migrantais, pabėgėliais ir pažeidžiamomis grupėmis, nėra siūlomos jokios specialios programos, skatinančios jų tobulėjimą. Visų lygių švietimas tampa svarbiausiu migrantų integracijos procesu. Remiantis strateginiu planu – švietimas ir mokymas 2020, suaugusiųjų švietimas migrantams taps lemiamu veiksniu, kadangi jiems reikės skirtingų įgūdžių, padėsiančių prisitaikyti skirtingoje aplinkoje bei pradėti naują karjerą. Tai taip pat padės darbuotojams, dirbantiems su migrantais, tobulinti skaitmenines, socialines ir civilines kompetencijas, padėsiančias palengvinti migrantų integraciją.

 

Remiantis ES poreikių duomenimis ir partnerių šalių nacionaliniu kontekstu, pateikiami projektu patenkinami poreikiai: išvystyti vertinimo modelį ir tobulėjimo programą, skirtą suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais, pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis, kompetencijų gerinimui, pasiūlyti mokymo programą besimokantiesiems (pabėgėliams ir migrantams), padėsiančią įgyti naujų, reikiamų įgūdžių.

 

DiSoCi projekto tikslas ir misija:

 

1) Įvertinti suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmenines, socialines ir pilietines kompetencijas;

 

2) Skatinti suaugusiųjų švietėjų tęstinį ir tęstinį profesinį tobulėjimą, pasiūlant inovatyvią mokymosi programą, padedančią tobulinti skaitmenines, socialines ir pilietines kompetencijas;

 

3) Motyvuoti ir sumažinti migrantų, pabėgėlių ir kitų pažeidžiamų grupių mokymosi rezultatų skirtumus, pasiūlant kompetencijų tobulinimui skirtą skaitmeninę mokymosi programą.

 

Siekiant įgyvendinti aukščiau aprašomus poreikius ir tikslus, projekto partnerių konsorciumas sukurs  3 produktus: vertinimo modelį (O1), tobulėjimo programą (O2), el. saugyklą (O3).

 

 

Tikslinė grupė

 

Suaugusiųjų švietėjai, švietėjai, dirbantys su migrantais, pabėgėliais ir kitomis pažeidžiamomis grupėmis.