Πρόγραμμα DiSoCi σε πλατφόρμα Mipas

Το πρόγραμμα DiSoCi προωθήθηκε στην πλατφόρμα Mipas (Platform for Migration Information and Cooperation). Η πλατφόρμα προορίζεται να βοηθήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να βρουν γρηγορότερα τις απαραίτητες πληροφορίες.
Η περιγραφή του έργου μπορεί να βρεθεί εδώ: http://mipas.lt/en/2017/12/06/digital-social-and-civic-competences-devel...