Διεθνές Συνέδριο για το έργο DiSoCi

Το Διεθνές Συνέδριο για την ανάπτυξη ψηφιακών, κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς ενηλίκων που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2018.
Το κύριο θέμα του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών, κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ενηλίκων που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες.
Η ημερήσια διάταξη της διεθνούς διάσκεψης επισυνάπτεται στη συνέχεια.