Ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους και της απογοήτευσης με εποικοδομητικό τρόπο