Προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων

Η Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και της διαφορετικότητας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων περιλαμβάνει τις γνώσεις σχετικά με τα ευαίσθητα ζητήματα φύλου και πολιτισμού που μπορεί να θεωρηθούν ως παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Η υποενότητα παρουσιάζει 5 αντικείμενα εκμάθησης. Συνολική διάρκεια 27 ώρες που σχετίζονται με τις παρακάτω δεξιότητες:

 

Σκοπός: να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος την Ισότητα των Φύλων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

Στόχοι: 

  • Να παρουσιαστεί η σημασία της Ισότητας των Φύλων
  • Να γίνει επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους διασφαλίζεται η Ισότητα των Φύλων.
  • Να παρουσιαστούν οι θεσμοί και οι δράσεις για τη Διατήρηση της Ισότητας των Φύλων.

 

Διάρκεια: 27 ώρες

 


Πώς να αναγνωρίζετε τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας

Αμφισβήτηση του Μύθου για τις φυλετικές/ εθνοτικές/ θρησκευτικές ομάδες

Κατανόηση των φυλετικών/εθνικών/θρησκευτικών διακρίσεων

Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών

 

<< Go back to e-Repository