Ενδυνάμωση της Ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας

Η Ενδυνάμωση της Ενσωμάτωσης των Μεταναστών στην Αγορά Εργασίας περιλαμβάνει τις δράσεις και πρωτοβουλίες που βοηθούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 

 

Η υποενότητα παρουσιάζει 5 αντικείμενα εκμάθησης. Συνολική διάρκεια 27 ώρες που σχετίζονται με τις παρακάτω δεξιότητες:

 

Σκοπός: να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος τους πιθανούς τρόπους που βοηθούν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας.

 

Στόχοι: 

  • Να παρουσιαστούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αναζήτηση εργασίας και σε ένα χώρο εργασίας.
  • Να παρουσιαστούν μέθοδοι και τεχνικές για την κατάρτιση σε αυτές τις δεξιότητες.
  • Να γίνει επισκόπηση των εργαλείων/δράσεων που εφαρμόστηκαν και που βοηθούν την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.

 

Διάρκεια: 27 ώρες

 


Δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος (CV)

Δεξιότητες Συνέντευξης

Εφαρμογές Εργασίας

Δεξιότητες Απασχόλησης

 

<< Go back to e-Repository