Ανάπτυξη της προώθησης της κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Η ανάπτυξη της προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση στο να είναι κανείς ενεργός επιχειρηματίας και να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, καθώς επίσης και να μοιράζεται ιδέες, εμπειρίες και πληροφορίες με συναδέλφους. 

 

Η υποενότητα παρουσιάζει 5 αντικείμενα εκμάθησης. Συνολική διάρκεια 27 ώρες που σχετίζονται με τις παρακάτω δεξιότητες:

 

Σκοπός: να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος μεθόδους για την ανάπτυξη της προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

Στόχοι: 

  • Να παρουσιαστεί η Ανάπτυξη της προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Να γίνει επισκόπηση των μεθόδων της Ανάπτυξης της προώθησης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

Διάρκεια: 27 ώρες

 


Αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Μοντέλα Εσόδων και Πηγές Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Η σημασία των ενδιαφερόμενων στο μάρκετινγκ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η Επιχειρηματική Διαδικασία στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Καινοτομία και Ηθική

 

<< Go back to e-Repository