Εβδομάδα κατάρτισης στην Κύπρο

Ολόκληρη την εβδομάδα, από τις 9 μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017, οι εταίροι του προγράμματος DiSoCi συμμετείχαν σε ένα εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Η κατάρτιση περιλάμβανε μια εις βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, συζητήσεις σχετικά με το σχεδιασμό των υλικών της κατάρτισης, και ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών με ειδικούς στον τομέα. Οι εταίροι ανέπτυξαν επίσης την κατανόησή τους όσον αφορά στις ψηφιακές, κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες από την προοπτική των προσφύγων.