Πώς να αναγνωρίζετε τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας

Θέμα: Προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων

 

Τίτλος: Πώς να αναγνωρίζετε τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας

 

Αναπτύχθηκε από το: Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας

 

Στόχος: Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησής σας σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση.

 

Επίπεδο γλωσσικής γνώσης: B2.

 

Περιγραφή: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου προκύπτουν όταν ένα άτομο αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά από κάποιο άλλο σε μια παρόμοια κατάσταση, λόγω του φύλου του.

Η κατανόηση των βασικών αρχών της ισότητας των φύλων και η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής τους θα σας βοηθήσει να προστατέψετε τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματα των συναδέλφων σας στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς θα αναζητούν απασχόληση στη χώρα υποδοχής και πρέπει να κατανοούν το θέμα της ισότητας των φύλων. Σε αυτή την άσκηση θα αποκομίσετε γνώσεις σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας και στο χώρο εργασίας, θα μάθετε πώς να αναγνωρίζετε τις διακρίσεις λόγω φύλου στους χώρους εργασίας, θα κατανοήσετε τι είναι η διαφορά αμοιβών μεταξύ των φύλων και πώς επηρεάζει την οικονομική σας κατάσταση κατά την περίοδο συνταξιοδότησης. Ως αποτέλεσμα, θα είστε πιο προετοιμασμένοι να προστατευθείτε από διακρίσεις λόγω φύλου στους χώρους εργασίας. Εάν έχετε παρατηρήσει περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας ή στο χώρο εργασίας, μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • Στο Διαμεσολαβητή για τις Ίσες Ευκαιρίες.
  • Στο δικαστήριο.
  • Σε ΜΚΟ που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Στον εργοδότη.
  • Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της άσκησης αυτής θα είστε σε θέση να:

  • Βελτιώσετε την κατανόησή σας σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας και στο χώρο εργασίας.
  • Αναγνωρίζετε τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας και στο χώρο εργασίας.

 

Αναμενόμενη διάρκεια: 20 λεπτά.

 

Εργασίες για τον εκπαιδευόμενο: Διαβάστε τις ακόλουθες δηλώσεις και αποφασίστε ποιες από αυτές υποδεικνύουν διακρίσεις και ποιες δεν υποδεικνύουν διακρίσεις.

 

 

Go to the task >>

 

<< Go back to Promoting Gender Equality and Diversity in order to protect Human Rights of Migrants and Refugees

 

<< Go back to e-Repository

 

Greek