Αύξηση της Ενημέρωσης για την Προσωπική Ανάπτυξη

Θέμα: Προώθηση της Προσωπικής Ανάπτυξης

 

Τίτλος: Αύξηση της Ενημέρωσης για την Προσωπική Ανάπτυξη

 

Δημιουργήθηκε από: Εκπαιδευτικό Κέντρο Περιφέρειας Κάουνας

 

Βασίστηκε: Personal Growth and Development

Personal Development Process

Personality and Personal Growth: Maslow's Needs

 

Στόχος: Η αύξηση της αντίληψης της σημασίας της προσωπικής ανάπτυξης.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: B2.

 

Περιγραφή: Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η προσωπική ανάπτυξη είναι ο κύριος παράγοντας επιτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Η προσωπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία. Κατά τη διάρκειά της όλοι μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους με το να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, το δυναμικό τους, και να αυξήσουν τις πιθανότητες να πετύχουν σημαντικούς στόχους και όνειρα. Επιπλέον, η προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνει διανοητική, φυσική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη που επιτρέπει μια παραγωγική και ικανοποιητική ζωή μέσα στην κοινωνία. Οι στόχοι προσωπικής ανάπτυξης τίθενται ατομικά και ανεξάρτητα, με βάση τις ανάγκες, τους στόχους και τις επιθυμίες του καθενός.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Αντιλαμβάνονται τη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης.
  • Συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού της προσωπικής ανάπτυξης.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: Περίπου 15-20 λεπτά.

 

Δραστηριότητα (ες): Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και απαντήστε Σωστό ή Λάθος.

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση Προσωπικής Ανάπτυξης»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο

 

Greek