Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης – ένα ισχυρό εργαλείο αυτό ανάπτυξης

Θέμα: Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης 

 

Τίτλος: Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης – ένα ισχυρό εργαλείο αυτό ανάπτυξης

 

Δημιουργήθηκε από: Εκπαιδευτικό Κέντρο Περιφέρειας Κάουνας

 

Βασίστηκε:  Starr, J. (2003, 2011). The Coaching Manual: the definitive guide to the process, principles and skills of personal coaching. London: Pearson Education Limited.

Personal Goals Examples

How to Create a Personal Development Plan

Personal Development Plan

What is Professional Development Plan

10 Steps to Create Your Professional Development Plan

 

Στόχος: Η αύξηση της επίγνωσης για τη σημασία του δομημένου σχεδιασμού της προσωπικής ανάπτυξης.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: B2.

 

Περιγραφή: Το σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης σας βοηθάει να δομήσετε τη σκέψη σας. Σχεδιάζουμε και σκεφτόμαστε συνεχώς στο μυαλό μας αλλά συχνά μας λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες και δεν δημιουργούμε ρεαλιστική στρατηγική για να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο. Γι’ αυτό πολλά ‘σχέδια’ μένουν απλώς στο μυαλό μας. Ο σχεδιασμός της προσωπικής ανάπτυξης είναι μια διαδικασία που αποτελείται από τον ορισμό του τι είναι σημαντικό για εσάς, τι θέλετε να πετύχετε, ποια δυνατά σημεία έχετε ήδη που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και τι χρειάζεστε για να βελτιωθείτε και να αναπτυχθείτε στο χρόνο.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Έχετε κατανοήσει τι είναι ένα σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης.
  • Να έχετε σκεφτεί τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το προτεινόμενο πρότυπο.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: 20-30 λεπτά.

 

Δραστηριότητα (ες): Διαβάστε τις ερωτήσεις και επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση Προσωπικής Ανάπτυξης»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο