Συμβουλές για μια Προσωπική Ανάλυση SWOT (δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, κίνδυνοι)

Θέμα: Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης 

 

Τίτλος: Συμβουλές για μια Προσωπική Ανάλυση SWOT (δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, κίνδυνοι)

 

Δημιουργήθηκε από: Εκπαιδευτικό Κέντρο Περιφέρειας Κάουνας

 

Βασίστηκε:  A Personal SWOT Analysis can help you to judge Yourself Accurately

Personal SWOT Analysis: Making the Most of Your Talents and Opportunities

Conduct a Personal SWOT Analysis to Improve Your Career

 

Στόχος: Να εισάγει μια ανάλυση SWOT ως εργαλεία σχεδιασμού προσωπικής ανάπτυξης.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: B2.

 

Περιγραφή: Όταν σχεδιάζετε την προσωπική σας ανάπτυξη είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε τα σημεία στα οποία είστε δυνατοί και τα σημεία όπου θα μπορούσατε να βελτιωθείτε για να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους, είτε σχετίζονται με την καριέρα είτε με την προσωπική ζωή σας. Είναι επίσης σημαντικό να ανακαλύψετε τι μπορεί να αποτρέπει την επιτυχία σας και πού βρίσκονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Γι’ αυτούς τους σκοπούς μια ανάλυση SWOT είναι αποτελεσματικό εργαλείο.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Έχετε κατανοήσει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το SWOT για την αυτοανάλυση και το σχεδιασμό της προσωπικής ανάπτυξης.
  • Να μπορείτε να διεξάγετε τη δική σας ανάλυση SWOT με τη χρήση των συμβουλών που σας παρέχονται.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: About 30-40 λεπτά.

 

Δραστηριοτητα(s): Δραστηριοτητα 1: Παρακολουθήστε το βίντεο για την προσωπική ανάλυση SWOT και σκεφθείτε τις παρακάτω ερωτήσεις.

Δραστηριοτητα 2: Όταν γνωρίζετε τα δυνατά σας σημεία, μπορείτε να εστιάσετε τις προσπάθειές σας σε αυτά στα οποία είστε καλοί..

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα 1 >>

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα 2 >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση Προσωπικής Ανάπτυξης»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο