Μάθετε τον τύπο της προσωπικότητάς σας

Θέμα:: Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης 

 

Τίτλος: Μάθετε τον τύπο της προσωπικότητάς σας

 

Δημιουργήθηκε από: Εκπαιδευτικό Κέντρο Περιφέρειας Κάουνας

 

Βασίστηκε:  Bendravimo psichologijos žinių patikrinimo ir savarankiškų darbų užduotys (2007). Kaunas: Technologija

How Temperament Type Can Influence Your Career

Personality Type Resources

Temperament and Its Four Types

Different Types of Personality - Find out who are you

Are you an Introvert or an Extrovert? What it means for your Career

What Careers best Suit Introverts and Extroverts?

 

Στόχος: Η αύξηση της επίγνωσης των εκπαιδευόμενων για τους διάφορους τύπους προσωπικότητας που είναι σημαντική για την αυτογνωσία.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: B2.

 

Περιγραφή: Το κύριο βήμα στο σχεδιασμό της αυτό-ανάπτυξης είναι η ανακάλυψη του εαυτού: πρώτα πρέπει να ξέρετε το χαρακτήρα σας και το είδος της προσωπικότητάς σας ώστε να αναγνωρίσετε τα δυνατά σας σημεία και τις αδυναμίες, ανάλογα με τον τύπο της προσωπικότητάς σας. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι προσωπικότητας: ο αισιόδοξος, ο φλεγματικός, ο ευέξαπτος και ο μελαγχολικός. Παρόλα αυτά, το κάθε άτομο διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό από όλους τους παραπάνω. Περίπου το 50% των παραλλαγών της ανθρώπινης προσωπικότητας καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες, ενώ το άλλο 50% επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και είναι αποτέλεσμα της ανατροφής. Οι άνθρωποι επίσης μπορούν να χαρακτηρίζονται ως εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Η κατανόηση των διαφορών μεταξύ των τύπων χαρακτήρα μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση σχέσεων, τη δημιουργία καριέρας, την επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων κ.λπ.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Έχετε κατανοήσει τους τύπους του χαρακτήρα.
  • Μπορείτε να αναγνωρίζετε τους διάφορους τύπους χαρακτήρα σε καθημερινές καταστάσεις.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: 20-30 λεπτά.

 

Δραστηριοτητα: Δραστηριοτητα 1: A. Παρακολουθήστε το βίντεο για να κατανοήσετε καλύτερα τους τέσσερις τύπους προσωπικότητας; B. Διαβάστε την περιγραφή του ατόμου και επιλέξτε τον τύπο χαρακτήρα που ταιριάζει καλύτερα στην περιγραφή.

Δραστηριοτητα 2: A. Παρακολουθήστε 2 σύντομα βίντεο σχετικά με τους εσωστρεφείς και τους εξωστρεφείς; B. Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις.

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα 1 >>

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα 2 >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση Προσωπικής Ανάπτυξης»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο