Βασικές Δεξιότητες Δια βίου Μάθησης και Προσωπικής Ανάπτυξης

Θέμα: Προσωπική Ανάπτυξη 

 

Τίτλος: Βασικές Δεξιότητες Δια βίου Μάθησης και Προσωπικής Ανάπτυξης

 

Δημιουργήθηκε από: Εκπαιδευτικό Κέντρο Περιφέρειας Κάουνας

 

Βασίστηκε:  Lifelong learning - key competences

Counsil Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning

YiA Key Competences for Lifelong Learning - European Reference Framework

What is Personal Development

10 Reasons why Lifelong Learning is the only option

Lifelong Learning: What does it mean?

Education (formal, non-formal, informal)

 

Στόχος: Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της δια βίου μάθησης και την ανάγκη ανάπτυξης των 8 βασικών δεξιοτήτων.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται:  B2.

 

Περιγραφή: Η δια βίου μάθηση έχει γίνει απαραίτητη για όλους τους πολίτες. Πρέπει να μάθουμε καινούρια πράγματα στο σπίτι και την εργασία μας ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά μέρα με την ημέρα σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Είτε είναι η εκμάθηση ενός καινούριου κινητού τηλεφώνου, μιας νέας εφαρμογής ή μιας νέας διαδικασίας στη δουλειά, η οικοδόμηση δεξιοτήτων είναι μια συνεχής ανάγκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν το 2006 ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια βίου μάθηση. Το Πλαίσιο εντοπίζει και ορίζει τις 8 βασικές ικανότητες τις οποίες χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, κοινωνική ένταξη, ενεργή συμμετοχή στην πολιτική και ένταξη στην εργασία στην κοινωνία μας που βασίζεται στη γνώση.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Γνωρίζετε τη σημασία της δια βίου μάθησης.
  • Έχετε κατανοήσει ποιες είναι οι 8 βασικές δεξιότητες.
  • Έχετε σκεφτεί τους τομείς για τη δική σας προσωπική ανάπτυξη.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: 45 λεπτά.

 

Δραστηριοτητα: Δραστηριοτητα 1: A. α. Παρακολουθήστε ένα βίντεο για τη σημασία της δια βίου μάθησης; B. β. Επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση (ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ) σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

Δραστηριοτητα 2: A. α. Παρακολουθήστε ένα βίντεο για τις βασικές ικανότητες; B. β. Διαβάστε τη λίστα ικανοτήτων και αντιστοιχίστε τις περιγραφές με τις ικανότητες.

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα 1 >>

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα 2 >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση Προσωπικής Ανάπτυξης»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο