Κατανόηση των φυλετικών/εθνικών/θρησκευτικών διακρίσεων

Θέμα:: Προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας με σκοπό την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων

 

Τίτλος: Κατανόηση των φυλετικών/εθνικών/θρησκευτικών διακρίσεων

 

Δημιουργήθηκε από: Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας

 

Βασίστηκε:  Gender Equality & Diversity Planning at Work

 

Στόχος: ο έλεγχος της κατανόησης των εννοιών, των ορισμών και των περιπτώσεων των διακρίσεων.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: B2.

 

Περιγραφή: Είναι σημαντική η κατανόηση της ιδέας της ίσης αντιμετώπισης όλων ανεξαρτήτου εθνικότητας, θρησκείας και πεποιθήσεων. Γι’ αυτό, σε αυτή την άσκηση παρουσιάζονται οι κυριότερες κοινωνικές έννοιες που περιγράφουν τη βάση της δημιουργίας προκαταλήψεων και στερεοτύπων με βάση τη φυλή, την εθνικότητα και τη θρησκεία.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Αναπτύξετε τις γνώσεις σας για τις βασικές έννοιες, ορισμούς και περιπτώσεις διακρίσεων σε φυλετικές/εθνικές/θρησκευτικές ομάδες.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: 20 λεπτά.

 

Δραστηριότητα: Πρέπει να διαβάσετε το κείμενο στα αριστερά και να το ταιριάξετε με το σωστό ορισμό στα δεξιά.

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση της Ισότητας Φύλου και της Διαφορετικότητας για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετήριο