Αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Θέμα: Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 

Τίτλος: Αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

 

Δημιουργήθηκε από: CARDET

 

Βασίστηκε:  “Policy Brief on Social Entrepreneurship. Entrepreneurial Activities in Europe”

 

Στόχος: Η αύξηση της ενημέρωσης για τις βασικές έννοιες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται: Επίπεδο B2.

 

Περιγραφή: Η κοινωνική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες με κοινά συμφέροντα. Στόχος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι να φέρει κοινωνικά κοντά τους ανθρώπους και να αντιμετωπίσει ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, ακόμα και ανεργίας. Όπως αναφέρεται στη Σύνοψη Πολιτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα «Η προώθηση των θετικών συμπεριφορών προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης. Ένας από τους τρόπους να επιτευχθεί αυτό και να προσελκυστούν νέα ταλέντα στον τομέα, είναι μέσω της εισαγωγής δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην επιχειρηματική εκπαίδευση στα σχολεία, τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια. Αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο-κλειδί στις ευρύτερες στρατηγικές για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους νέους» (σελ. 13). Η κατανόηση των βασικών αρχών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας/κοινωνικών επιχειρήσεων θα σας βοηθήσει να τις εφαρμόσετε στην πράξη αργότερα στην κοινωνική σας ζωή. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορούν να ωφεληθούν από την κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς είναι μια πρακτική ένταξης και συμπερίληψης και μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κοινωνικές και εργασιακές τους δεξιότητες στην ξένη χώρα. Αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα και πώς μπορεί να δημιουργηθεί.

 

Μαθησιακοί Στόχοι: Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Αναλύουν τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν μια κοινωνική επιχείρηση.

 

Αναμενόμενη Διάρκεια: Περίπου 15-20 λεπτά.

 

Δραστηριότητα (ες): Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και απαντήστε Σωστό ή Λάθος

 

 

Πηγαίνετε στη δραστηριότητα >>

 

<< Πίσω στη δραστηριότητα «Προώθηση της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

 

<< Πίσω στο ηλεκτρονικό αποθετή