Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις ψηφιακές, κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων

προκειμένου να τους βοηθήσει να προσεγγίσουν καλύτερα τους εκπαιδευόμενους τους και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων κατάρτισής τους τα οποία παρέχονται σε μια αρκετά απαιτητική ομάδα εκπαιδευόμενων: τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από 2 ενότητες: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων» και «Ανάπτυξη Κοινωνικών και Πολιτικών Δεξιοτήτων»

Εκτιμάται ότι η αυτοδιδασκαλία του υλικού της ενότητας θα διαρκέσει 25-35 ώρες.

Για λεπτομερείς οδηγίες για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό για Εκπαιδευόμενους / Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

 

Περιγραφή Προγράμματος Κατάρτισης (En)

 

Ηλεκτρονικός Οδηγός για Εκπαιδευόμενους / Εκπαιδευτές Ενηλίκων  (En)

 

Εξέταση Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

 

Εξέταση Κοινωνικών και Πολιτικών Δεξιοτήτων 

 

Ψηφιακή ικανότητα

?Κοινωνική και πολιτική ικανότητα