Εργαλείο Αξιολόγησης

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών, κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, και να δώσει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των δεξιοτήτων τους ώστε να προσεγγίζουν καλύτερα τους διαφοροποιημένους εκπαιδευόμενους: μετανάστες και πρόσφυγες.

Το εργαλείο αξιολόγησης αποτελείται από δύο μέρη:

 

Η αξιολόγηση των Ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελείται από 38 ερωτήσεις και διαρκεί περίπου 25 λεπτά.

Η αξιολόγηση των Κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων αποτελείται από 32 ερωτήσεις και διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Συνολικά, πρέπει να αφιερώσετε περίπου 45 λεπτά για την ολοκλήρωση των εξετάσεων ώστε να αξιολογήσετε το επίπεδο των ψηφιακών, κοινωνικών και πολιτικών σας δεξιοτήτων.

 

Η Ανάλυση Αναγκών στο Μοντέλο Αξιολόγησης (En)

 

Οδηγός Χρήσης για Εκπαιδευόμενους / Εκπαιδευτές Ενηλίκων (En)

 

Ψηφιακή ικανότητα

Κοινωνική και πολιτική ικανότητα