Συνάντηση εταίρων στο CARDET, Κύπρος

11-12 Μαΐου, 2017. Συνάντηση του έργου DiSoCi στο CARDET. Πραγματοποιήσαμε πολύ σημαντικές συζητήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές και τους ανοικτούς εκπαιδευτές πόρους. Πραγματοποιήθηκε σχέδιο σχετικά με τη δομή, τη διάρκεια και τις εφαρμογές. Ευχαριστίες στους εταίρους για την τεράστια προσφορά.

Φωτογραφίες