Επόμενη συνάντηση εταίρων

Η επόμενη συνάντηση εταίρων θα διεξαχθεί στην Κύπρο, στο CARDET στις 11-12 Μαΐου του 2017.