Πρώτη συνάντηση εταίρων

Το DiSoCi μόλις άρχισε και είχαμε μια πολύ ευχάριστη συνάντηση στο Δουβλίνο στις 6-7 Οκτωβρίου, 2016. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από το O1- εργαλείο αξιολόγησης.