Εκπαιδευτικό Κέντρο της Περιφέρειας του Kaunas - KREC

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Περιφέρειας Kaunas είναι ένα ανεπίσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενηλίκων με στόχο την παροχή ειδικευμένων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών ανάπτυξης για εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευόμενους ενηλίκους κτλ. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1994. Από τότε έχει συμμετάσχει ενεργά σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες διά βίου μάθησης. Το κέντρο έχει 15 χρόνια εμπειρίας στα διεθνή έργα ως συντονιστής και συνεργάτης έργων. Το κέντρο είναι πιστοποιημένο ίδρυμα διαπιστευμένο από το Εθνικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. Οι κύριες δραστηριότητες του ιδρύματός μας είναι η προετοιμασία και η εφαρμογή προγραμμάτων και έργων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, η οργάνωση εκδηλώσεων πιστοποίησης και διαπίστευσης, σεμιναρίων, μαθημάτων, συνεδρίων, εκθέσεων, ανάλυσης των αναγκών των εκπαιδευτικών και άλλων ενηλίκων, να παρέχουμε στους πελάτες μεθοδικό και τεχνικό υλικό, να συντονίζουν την ανεπίσημη εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Kaunas (Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, τοπικές κοινότητες, ανέργους, εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κτλ). Διοργανώνουμε συνεδρίες σύντομης και μακροχρόνιας εκπαίδευσης, προετοιμάζουμε εκπαιδευτικές ενότητες και άλλα εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευτές ενηλίκων. Κάθε χρόνο έχουμε περισσότερους από 10 000 μαθητές των οποίων η μάθηση βασίζεται σε διαπιστευμένα προγράμματα. Μετά από κάθε σεμινάριο αξιολογούνται και πιστοποιούνται οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ενήλικων εκπαιδευομένων.