Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΛΤΔ - CARDET

Η ομάδα του CARDET έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 150 έργα σε περισσότερες από 45 χώρες, πολλά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία Μάθησης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα μας είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά τα έργα σε διάφορα πλαίσια. Η ομάδα διαχείρισης υποστηρίζεται από 10 μέλη του διοικητικού και συμβουλευτικού συμβουλίου, που είναι όλοι διεθνείς βετεράνοι στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της αξιολόγησης. Το CARDET απασχολεί σήμερα 30 άτομα πλήρους και μερικής απασχόλησης. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας έχει μεταπτυχιακά (Masters ή/και Ph.D) στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, του διδακτικού σχεδιασμού, της ανάπτυξης πολυμέσων και της αξιολόγησης. Ακολουθούμε μια συστημική και συστηματική διαδικασία στον λεπτομερή σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων. Το CARDET είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών διαχείρισης, έρευνας και εκπαίδευσης. Έχουμε αναπτύξει και υλοποιήσει έργα δια βίου μάθησης και έχουμε πραγματοποιήσει ευρείας κλίμακας αξιολογήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς εκπαίδευσης και καινοτομίας στην Κύπρο με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.